Programma 2019-2020

Seizoenprogramma 2019-2020

 

De lezingen worden gehouden in wijkgebouw “De Schuttersheuvel,” Harmen Sytstrastraat 8a, 8602 TM  Sneek.

Tijd: van 14:00 tot ± 16:00 uur.

NB Er kunnen wijzigingen plaatsvinden in data en onderwerp.

 

Dinsdagmiddag 17 september

Onze eerste bijeenkomst. Zoals altijd in de vorm van een informatie- en inspiratie  marktje.  De vaste activiteiten en de nieuwe cursussen en workshops worden hier gepresenteerd. 

Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.

Na het algemene gedeelte zal mevrouw Alice Booy een presentatie houden met als thema "Een rondwandeling over de bolwerken van Sneek in het jaar 1866."

 

Dinsdagmiddag 15 oktober

Hannie Schuurman, register executeur en Henriët van der Horst, ervaringsdeskundige opruimcoach  geven een lezing met de titel “laatste levensfase.”

 

Dinsdagmiddag 19 november

Mevr. Hillegonda Hoogvliet komt ons vertellen over hoeden. In alle vormen en maten. Over de ontstaansgeschiedenis en hoe ze worden gemaakt. En we mogen ook passen!

 

Dinsdag 17 december Midwinterbijeenkomst

Concert Harpiste Regina Ederveen                     
Op 17 december zal harpiste Regina Ederveen een concert geven. Regina brengt een mooi programma op haar gouden harp en zal de muziek inleiden met korte vertellingen. Een programma dat boeit van A - Z. Natuurlijk is er ook weer wat te eten.

 

Dinsdagmiddag 21 januari

Henk Louwsma, luchtvaartmeteoroloog bij de Koninklijke Luchtmacht, geeft een lezing over de veranderingen in ons klimaat.

 

Dinsdagmiddag 18 februari

Jaarvergadering.

Na de pauze:  Een lezing van Gabriël Vriensmet als titel “De Friese elf steden in hun landschappelijke context.”

 

Dinsdagmiddag 17 maart

Hilda Dijksma, erfrechtspecialist.

Een erfrechtspecialist is een persoon die uw gehele vermogen, uw (familie)verhoudingen en belastingoptimalisatie bekijkt.

 

Dinsdagmiddag 21 april

Voor deze laatste bijeenkomst van het seizoen proberen wij een politiek spreker te boeken, doch deze kunnen niet zover vooruit kijken (!). Zodra we horen of het kan volgt nadere informatie, zo niet, dan zoeken we een andere interessante invulling.

 

Reguliere activiteiten:

Breicafé

Elke 4de dinsdag van de maand bij JP van 10:00 tot 11:30.

Eetgroep

Tijdens het seizoen gaat de “dinergroep” op de 4de zondag van de maand uit eten naar een restaurant in Sneek of omgeving.

Excursies

Koffiedrinken

Iedere 2de dinsdag van de maand is er van 10:00 tot ± 11:00 koffiedrinken bij restaurant  “Onder de Linden.”

Kookgroep

In “keuken” verband.

Leesgroepen

Momenteel zijn er 2 leesgroepen bij de Vrouwen van Nu Sneek. Per seizoen worden er 4 boeken besproken.

Luistercafé in huiskamerverband.

Kom met verhalen, gedichten, anekdotes o.i.d.

Stokrinnen of gewoon lopen in het Rasterhoffpark

Elke week loopt een groep op donderdagmorgen van 9:30 tot 10:30 in het Rasterhoffpark.  Alleen bij erge regen slaan we over.

Samen zingen                                                                 

In huiskamerverband gezellig samen zingen


Vrouwen van Nu Sneek

 

is een onderdeel van de nationale vrouwen vereniging Vrouwen van Nu, welke de grootste vrouwenvereniging is in Nederland met zo’n 40.000 leden.

Het is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontwikkelen, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

 

In navolging hiervan is “Vrouwen van Nu Sneek” en omgeving een afdeling van vrouwen die belangstelling hebben voor:

  • Maatschappelijke ontwikkelingen
  • Het culturele veld
  • Sportieve activiteiten
  • Sociale contacten
  • Creativiteit

De diversiteit, het draagvlak binnen de samenleving en de aard van de activiteiten zorgen voor een steeds grotere aantrekkingskracht en hernieuwde belangstelling voor onze afdeling van 55+ vrouwen.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar:

Vrouwenvannu.Sneek@gmail.com