Bestuur Vrouwen van Nu, Sneek e.o.

Adressen


Voorzitter:
Elly Meylis

Secretaris en ledenadministratie:
Wiepie deVries


Penningmeester:

Janny Koopmans

 

Verspreiding Nieuwsbrief:

Overige bestuursleden:
 


PR medewerkster:
 

Eindredactie Jaarboekje en Nieuwsbrief:
 

Contactleden
Het bestuur wordt bijgestaan door de contactvrouwen.
Zij verzorgen o.a. de verspreiding van  de Nieuwsbrief en zijn een schakel tussen bestuur en leden.

Contactleden Sneek:
Boukje de Vries   Wijk Stadsfenne
Froukje van Dijk  Wijk Lemmerweg
Ytje Bijlsma         Wijk Duinterpen
Geeske van der Lijn  Wijk Eiland
Liza Boersma          Wijk Nij Tûndorp
Jetske de Rapper    Wijk Domp
Mieke Vogel             Wijk N-O hoek
Akke Brinkman         Wijk Noorderhoek
Tineke Visser            Wijk Hemdijk


Contactleden buiten Sneek:
Tine  Hanje   Offingawier
Eelkje de Boer-de Boer Ysbrechtum
Gertie de Boer  Uitwellingerga