bij andere afdelingen

Gast bij andere afdeling
Als lid van Vrouwen van Nu kunt u overal in het land aanschuiven bij de bijeenkomsten van andere afdelingen. De afdelingen mogen daarvoor wel een bijdrage in de kosten vragen. Lidmaatschapskaart meenemen!
Het gastlidmaatschap is vervallen.