Welkom in Scheemda

Een levendig dorp Scheemda met een afdeling Vrouwen van Nu die in beweging is.
Mocht je vrouwen in jouw omgeving kennen die  geïnteresseerd zijn in Vrouwen van Nu neem ze eens mee om ze kennis te laten maken met onze afdeling. Belangstellenden kunnen twee keer als gast een afdelingsavond bezoeken.

Binnen onze afdeling zijn de volgende commissies/interesse groepen actief: contactgroep dineren, culturele groep, leeskring, fietsclub, wandelgroep en tuinclub.
Gedurende het hele jaar organiseren deze groepen diverse activiteiten. 

Wij willen trachten een bloeiende afdeling te blijven door met elkaar de schouders er onder te zetten.
Het lidmaatschap van onze afdeling biedt jou de gelegenheid in contact te komen met andere Vrouwen van Nu, uit het dorp of uit de omgeving.

Per 1 juji 2022 heeft de afdeling 78 leden..
Blijf onze website bezoeken voor alle informatie betreffende de afdeling Scheemda van Vrouwen van Nu.

De website wordt gemaakt en onderhouden door Durkje Slagter-Brouwer.

Mail: sch.vrvannu@gmail.com