Informatie

Wanneer je linksonder het "hoofdstuk" VOOR LEDEN aanklikt, kunt je met jouw code inloggen en dit onderdeel van de website bezoeken.
Op deze pagina staan de notulen van onze afdelingsavonden.

De inning van de contributie is met ingang van 2018 gewijzigd.
Meer informatie betreffende de contrubutieinning vinden jullie onder het hoofdstuk VOOR LEDEN en in het Programmaboekje 2020-2021.