Menandra

In 2016 hebben we een handwerkgroep opgericht met de naam Menandra (MEt NAald eN DRAad)  Zij komen 1 keer in de maand bij elkaar om ideeen uit te wisselen. 

Als men meer wil weten kan men contact op nemen met Ali Luesink