AVG autoriteit persoonsgegevens

Autoriteit Personeelsgegevens

Door de wet op de privacy is ingegaan moeten we als vereniging ook vast leggen hoe we met de persoonlijke gegevens van onze leden omgaan en hebben daar jaarlijks de goedkeuring van de leden nodig. Echter is dit voor ons ondoenlijk om het per persoon allemaal goed te registeren.

Wij stellen dat alle leden akkoord gaan dat wij naam, adres, telefoonnummer en emailadres gebruiken in ons programmaboekje, website en facebook. Ook foto’s kunnen door ons openbaar worden gemaakt.

Voor diegene die hier bezwaar tegen hebben kunnen dit kenbaar maken bij het bestuur, zodat er van die betreffende persoon door onze vereniging geen privacy gevoelige informatie openbaar zal worden gemaakt.

Vertrouwende op jullie begrip