afdeling Rumpt / Gellicum

voorzitter:  Alie van Baalen-Roebers, Koorngraaf 1, 4155 JV,  Gellicum, tel: 0345-681898

secretaris: Aukje Ziermans-v.d.Brink, Achterweg 7, 4156 AA, Rumpt , tel: 0345-681402   g.ziermans@upcmail.nl

bestuurslid: Heiny Ververs-v.d.Berg, Polderdijk 29, 4156 JG Rumpt, tel: 0345-684336

2e secretaris: Suzan Zweers, Achterweg 45, 4156 AB, Rumpt,  tel: 0345-682015  suzanzweers@kpnmail.nl

penningmeester: Marja Gijsen, Lingedijk 1, 4155 BA, Gellicum, tel: 06 51312740 m-fgijsen@planet.nl