Bijeenkomsten 2023

2023   aanvang 19.45 uur

donderdag 5 januari 
Nieuwjaarsvisite feestcommissie

dinsdag 24 januari
Jaarvergadering

Donderdag 16 feburuari
Culturele commissie

Donderdag 23 maart, Huite Zonderland (vader van) een lezing over:
Epke, de weg van een Olympisch kampioen. 

Donderdag 30 april,
Carieke Pol met o.a. Ierse Muziek/
Laatste bijeenkomst van dit seizoen.
 

Het nieuwe te steunen goede doel in 2023 is:
De voedselbank.

Sparen: Plastic doppen voor blindengeleide honden