Nieuwe samenstelling bestuur

In de jaarvergadering van februari 2023 werd een nieuw bestuurslid benoemd: Ypie Terpstra.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

voorzitter:                Pytsje Westra
secretaris:                Wemmy Hoogeveen
penningmeester:       Andrea van der Knaap
ledenadministratie:    Grietje Tissing
PR/notulist:               Ypie Terpstra

Ank de Haan is ondersteuner van het Bestuur.

Het bestuur is bereikbaar per mail: vrouwenvannuruinen@gmail.com