Huldiging jubilarissen en benoeming 2 nieuwe bestuursleden

Kijk op de pagina Fotoalbum voor een uitgebreide serie foto's

Door de maatregelen rondom Corona konden de leden helaas nog niet fysiek bij elkaar komen. Net als vorig jaar werd de jaarvergadering van de afdeling dus digitaal gehouden.

Er moesten echter wel 11 jubilarissen gehuldigd worden. Om dit heuglijke feit een feestelijk tintje te geven besloot het bestuur op woensdagmiddag 16 februari jl. een gezellig samenzijn te organiseren alleen het bestuur met alle jubilarissen. Dit bleek een goede zet want alle jubilarissen gaven gehoor aan de uitnodiging.

Voorzitter Janny Feenstra en penningmeester Janna Mansier feliciteerden eerst de 6 jubilarissen die 25 jaar lid zijn. Dit waren: Petra Bennink-Slagter, Femmie Emmink-Gol, Jennie Hoornstra- van Goor, Willy Nijstad-de Vrieze, Grietje Slagter-Schipper en Alie Strijker-de Vrieze. Alle dames ontvingen een oorkonde en een fleurig boeket.

Daarna feliciteerden Janny Feenstra en Grietje Tissing de 5 jubilarissen die 60 jaar lid zijn. Dit waren: Femmie Dekker-Luning, Grietje Kuiper-Hofstee, Jantina Wemmenhove-de Leeuw, Margina Westenbrink-Wuffen en Zus Wever-Mulder. Zij ontvingen een kristallen pot met inscriptie en het logo van de Vrouwen van Nu gevuld met heerlijke knieperties.

Aansluitend werd Grietje Slagter bedankt voor de vele jaren waarin ze fotograaf van de afdeling was.

Tot slot werd afscheid genomen van de bestuursleden Janny Feenstra en Janna Mansier. Als nieuwe voorzitter werd Pytsje Westra geïnstalleerd. Andrea van der Knaap werd benoemd tot nieuwe penningmeester.

Na afloop werd nog even gezellig bijgekletst.