Ans Klok leest voor uit eigen werk

Na het huishoudelijke deel komt Ans Klok aan het woord.
Zij is o.a. streektaalambassadeur voor de gemeente Westerveld van het Huus van de Taol, komt uit Dwingel(oo).

Ze leest voor uit eigen werk: diverse gedichten en een paar verhalen. Allemaal in het Drents. Ze zijn soms ontroerend, met humor geschreven, gaan over naoberschap en naoberplicht.

Na de tweede pauze vertelt Ans dat ze ook streektaaldocent voor de gemeente Westerveld is.

Leuk weetje: het Nedersaksisch (waartoe het Drents behoort) is naast het Limburgs en het Fries één van de drie officiële streektalen in Nederland.

Ze heeft als verrassing voor ons een dictee geschreven, dat door Bertus Mos, voormalig streektaalambassadeur voor de gemeente De Wolden is gecontroleerd. Er zijn nl. verschillen tussen de taal die gebruikt wordt in Westerveld en die van De Wolden.

Het dictee veur de aovend mit de Vrouwen van Nu uut Rune

Wij gaot nou evenpies schrieven in de streektaal van De Wolden.
Wij woont ien Rune ien een klein huusie mit een schörstien der op.
De scheuper zag op het Dwingelerveld een slanggie.
Ik kan mij herinnern da’k der hen de schoole gung.
Meister Jan meuk meziek en wij zungen Drèentse liedties.
Zo, det völ wel/niet mit.
Hoeveul fouten za’k hebben?

Tja, het aantal fouten varieerde. De vier besten hadden slechts 8 fouten: Janna Prikken, Jantje Flinkert, Janny Smink en Greta Flik. Knap gedaan!
Ze kregen een welverdiende prijs: een boek in de streektaal!

Het was een gezellige en leerzame avond!