vrouwen van Nu 65 jaar

Op 29 Oktober 2019 was het 65 jaar geleden dat de Vrouwen van Nu (toen nog 'Plattelandsvrouwen' genaamd), afdeling Rottevalle,  zich hebben opgericht. Dit hebben wij met elkaar gevierd, eerst met een High Tea bij Jing en Germ Land en vervolgens op 30 oktober 2019 in 'it Werflân' met een toepasselijk programma: met 'Tetje van Toen'.

Annie Postma en Sjouk Heida waren 60 jaar lid en Akkie Lindeboom, Geeske Oosterhof en Styn Mast 50 jaar.  Zij kregen een bondsspeld en een prachtige bos bloemen.  

Klik op onderstaande link voor foto's:

Klik hier voor de foto’s van Vrouwen van Nu Rottevalle 65 jaar