Volksdansgroep van Rottevalle

Iedere maandagmiddag van 13.45 uur tot 15.30 uur onder enthousiaste begeleiding  van mw. S van der Kooi-Wesselius.

Kom gerust eens vrijblijvend kijken, nieuwe leden zijn van harte welkom.