50 jaar lidmaatschap van afd. Rottevalle

Op de jaarvergadering van 21 februari 2018 van de afdeling Rottevalle zijn drie dames gehuldigd in verband met hun 50-jarig lidmaatschap van de Vrouwen van Nu.

Dit zijn (op de foto van links naar rechts): Marchje Postma, Haukje van der Heide en Mientje Kets. 

De dames kregen een bondsspeld en een boeket bloemen.