Reglement 2023

Reglement:

De contributie bedraagt 56.50 euro voor 2023
                                             

Nieuwe leden kunnen twee avonden meekomen om te zien of het iets voor hen is, daarna wordt men lid, de kosten hiervoor zijn dan 3.00euro per avond voor het lopende kalenderjaar.

  • Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor 23 oktober.
  • De contributie inning vindt plaatst voor 1 november
    banknr.NL26 RABO 0129440558 t.n.v. NBvP vrouwen van nu afdeling Roswinkel
  • Wil iemand tracteren, graag even melden aan het bestuur.