Jubileum 2023

Tijdens de jaarvergadering van febr 2023 heeft de voorzitter van de vrouwen van nu, afdeling Roswinkel      vijf leden in het zonnetje gezet. De leden hebben een jubileumjaar en zijn gehuldigd.

De betreffende leden afdeling Roswinkel

Jantje Wierenga 50 jaar
Anna Middelkamp 50 jaar
Anneke Timmerman 50 jaar
Renata Zandbergen 12 1/2 jaar
José Houben 12 1/2 jaar 
Adelheid Frieswijk 12 1/2 jaar (helaas niet aanwezig)