Contributie

De contributie voor 2023 is € 56,50  en is als volgt verdeeld:

Afdelingskas           € 29,40

Provinciale kas        € 5,65

Landelijke kas         € 21,45

Totaal                     € 56,50

Het bedrag is inclusief 6 x ledenblad per jaar

De contributie graag overmaken op IBAN nummer:

NL05RABO014.30.94.947

tnv vrouwen van NU Raamsdonk/Waspik