Het Bestuur van de afdeling Putten

Voorzitter/1e secretaris:

Els Timmerman-van Emous

t: 0341-843151 / 06-3625 4053

e: vrouwenvannu.afdputten@gmail.com

 

Algemeen adjunct/ledenadministratie

Berendien Demmer-van de Kraats

t: 06-1569  5355

 

2e secretaris:

Marleen van den Brink-van Esseveldt

t: 0341-353556

 

1e penningmeester:

Angelien Frehé-van Bueren

t: 06-4122 1605

 

2e penningmeester:

Willie Kleijer-Gerritse

t: 0341-491163