Wie zijn wij:

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.
Onze provincie Noord-Holland telt 42 afdelingen met ruim 3108 leden. Onze afdeling Purmerend is opgericht in 1935 en heeft 160 leden. Het landelijke bureau is in Den Haag gevestigd, alwaar het werk van duizenden actieve leden en bestuursleden wordt ondersteund door een klein team beroepskrachten.

Geschiedenis
In 1930 is de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen opgericht. Onze afdeling Purmer  werd op 6 juni 1935 opgericht. Omdat de verstedelijking sterk toenam werd in 2000 de naam veranderd in NBvP, Vrouwen van Nu
In 2012 is besloten om de naam in te korten tot :
                           Vrouwen van Nu.