wordt misschien vervolgd.....

De wandelclub heeft helaas niet veel leden meer. Margreet Schraverus leidt deze club al 16 jaar met veel enthousiasme, maar heeft nu te kennen gegeven ermee te gaan stoppen per 1 mei 2019. Heel begrijpelijk. Wij willen haar dan ook hartelijk danken voor haar inzet en enthousiasme. Misschien dat iemand anders van onze leden het wil gaan overnemen; het bestuur hoort het graag.