Jaarverslag 2021 en verslag ledenvergadering 2021

Onder de knop "Voor Leden" vindt u het Jaarverslag over 2021, het verslag van de Ledenvergadering februari 2021 en de nieuwsbrieven van 2021/2022

De kopij voor de Nieuwsbrieven kunt u zenden per e-mail aan Janet Edelman. Voor de gegevens van Janet en de uiterste inzenddatum: zie de laatste nieuwsbrief onder de knop "Voor Leden".

Noteer de inlogcode uit de aan u persoonlijk toegezonden digitale nieuwsbrief in uw agenda, dan hebt u die altijd bij de hand!

E-mail adres Vrouwen van Nu Poortugaal Rhoon e.o.: vvn.albrandswaard@gmail.com