Training Advies Groep

De Training Advies Groep (TAG) biedt ondersteuning bij het bestuurlijk werk in de organisatie

G.(Gezina) Middag-van Dijk
gezinamiddag@kpnmail.nl
038-452 62 70

Zij zijn beschikbaar voor het ondersteunen en adviseren van afdelingsbesturen.

Zij geven cursussen die bedoeld zijn voor:

-(nieuwe) bestuurs- en commissieleden
- vrouwen van interessegroepen
- contactvrouwen in de afdelingen
- geïnteresseerde leden

Cursus Bestuur en Beleid
De cursus bestaat uit 2 dagdelen.
Het doel van de cursus is:

-kennisnemen van actuele onderwerpen van Vrouwen van Nu
-kennisnemen van de geschiedenis en achtergronden van Vrouwen van Nu
-uitwisselen van ervaringen met betrekking tot bestuurswerk
-versterken van persoonlijke vaardigheden
-vergroten van het eigen netwerk

Effectief vergaderen
Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen en is bedoeld voor vrouwen in een bestuur en voor vrouwen met interesse in bestuurswerk. In de cursus wordt aandacht besteed aan o.a.

-agenda opstellen
-taken in een bestuur
-communicatie
-mening - en besluitvorming

Cursus Notuleren
De cursus notuleren is voor alle Vrouwen van Nu, die graag meer willen leren over notuleren of willen weten of ze op de juiste manier bezig zijn. In de cursus wordt o.a. aandacht besteed aan:

-maken van een agenda en aantekeningen
-hoofd - en bijzaken kunnen onderscheiden
-praktische tips
-beoordelen van reeds gemaakte notulen

Leren presenteren
Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen.
Doel van de cursus is om meer zelfvertrouwen te krijgen bij het houden van een praatje (drempelvrees overwinnen) b.v.

-een openingspraatje houden
-een excursie aankondigen
-mededelingen doen
-een slot- of dankwoord houden

In de cursus wordt aandacht besteed aan theoretische kennis en oefenen in de praktijk.
De cursussen worden gegeven door de cursusleidsters van de Training Advies Groep (TAG)
Reiskosten voor de cursussen zijn ( in overleg ) voor rekening van de afdeling.

Begeleiden van een discussieavond kan op aanvraag.