Schrijversmiddag

Datum: 
donderdag 30 maart 2023 13:00
Locatie: 
Annahuis, Raalte
Beschrijving: 

Het is gelukt om de schrijfster van één van de boeken die de leeskringen dit seizoen gelezen hebben bereid te vinden om voor en met onze lezers te vertellen over haar boek Aleksandra. We hebben het dus over Lisa Weeda!  Zij komt vertellen over haar schrijverschap, voorlezen uit haar werk en er is, zoals altijd, gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien zal zij uw boek op verzoek signeren.

Wanneer do 30 maart

Tijd 13.30-15.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur

Waar ‘Het Annahuis’, De Plas 8, 8102 CS Raalte,  0572 354729

Kosten € 14,50 incl. koffie/thee

Aan de zaal en voor niet-leden € 20,00

Opgave per afdeling via e-mail tot uiterlijk 25 maart bij Heleen Nijland: heleen.nijland@hotmail.com

Na bevestiging van de aanmelding het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken op bankrekening:

NL29 RABO 012 69 94 358 t.n.v. penningmeester Commissie Cultuur VvN Overijssel onder vermelding van 'Schrijversmiddag Raalte’.

Bij annulering door onvoorzien omstandigheden voor 10% van het bedrag ingehouden voor gemaakte kosten.