Provinciale Jaarvergadering

Wanneer do 20 april

Waar restaurant Dieka van de KruuswegOude Rijssenseweg 11, 7475 SM Markelo0547 361 472

Agenda
10.00 uur
Ontvangst met koffie/thee10.30 uur
1. Opening door interim-voorzitter Anri Rosendal
2. Mededelingen
3. Informatie door landelijk bestuurslid Angeline Beukema 4. Verslag jaarvergadering 2022
5. Jaarverslag 2022
6. Jaarrekening 2022
7. Verslag kascontrole en verlenen decharge
8. Vaststellen begroting 2023
9. Aftredend kascommissielid en benoeming kascommissielid
10. Bestuursverkiezing:
Verkiesbaar kandidaat voorzitter Anri Rosendal
Aftredend en herkiesbaar Janny Prins
11. Afgevaardigde ledenraad:
Voorstel Janny Prins als afgevaardigde en Alice Brinkman als plaatsvervangend afgevaardigde te benoemen
12. Afscheid aftredende bestuurslid en commissieleden en verwelkoming nieuwe commissieleden
13. Rondvraag
14. Sluiting vergadering12.00 lunch13.30 - 15.30 uur Presentatie van
Marloes Stofferis, ze in molenaar,
'Hoe jonge mensen oude beroepen instant houden!'
Bekijk de uitnodiging!
 

Opgaven is noodzakelijk bij voorkeur per afdeling vóór 3 april bij Janny Prins: secretarisvvn.ov@gmail.com

Deelname op eigen risico en vol = vol.