Provinciaal Bestuur

Op de foto:

Anri Rosendal, Alice Brinkman en Janny Prins.

Interim Voorzitter:
Anri Rosendal
06 2275 1407
anrirosendal@gmail.com

Secretaris en waarnemend penningmeester:
J. (Janny) Prins
0523 615 267
secretarisvvn.ov@gmail.com

Penningmeester vacant: 'Voor vragen op penningmeester gebied, mail naar: secretarisvvn.ov@gmail.com'

Bestuurslid en notulist:
A. (Alice) Brinkman-Kamp
0570 531 290
algemeenbestuurslidvvnov@gmail.com 

Algemeen lid: vacant

Ledenraad:
J. (Janny) Prins
0523 615 267
secretarisvvn.ov@gmail.com