Leeskringen seizoen 2022-2023

Schrijversmiddag

Het is gelukt om de schrijfster van één van de boeken die de leeskringen dit seizoen gelezen hebben bereid te vinden om voor en met onze lezers te vertellen over haar boek 'Aleksandra'. We hebben het dus over Lisa Weeda!  Zij komt vertellen over haar schrijverschap, voorlezen uit haar werk en er is, zoals altijd, gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien zal zij uw boek op verzoek signeren.

Wanneer do 30 maart 2023

Tijd 13.30 - 15.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur

Waar ‘Het Annahuis’, De Plas 8, 8102 CS Raalte,
0572 354729

Kosten € 14,50 incl. koffie/thee,
aan de zaal en voor niet-leden € 20,00

Opgave per afdeling via e-mail tot uiterlijk 25 maart bij Heleen Nijland: heleen.nijland@hotmail.com

Na bevestiging van de aanmelding het bedrag zo spoedig mogelijk overmaken op bankrekening:
NL29 RABO 012 69 94 358 t.n.v. penningmeester Commissie Cultuur VvN Overijssel onder vermelding van  ‘Schrijversmiddag Raalte’.

Bij annulering door onvoorzien omstandigheden voor 10% van het bedrag ingehouden voor gemaakte kosten.

Leeskringen Vrouwen van Nu Overijssel lezen in het seizoen 2022-2023 de volgende boeken: 

  • Juli Zeh             'Onder buren'
  • Lisa Weeda       'Aleksandra'
  • Elif Shafak         'Het eiland van de verdwenen           bomen'
  • Gerbrand Baker 'De kapperszoon'

Weet je dat de meeste leeskringen nog vaak ruimte over hebben voor nieuwe deelnemers?

Een veelgehoorde reactie van leesclubs! "Door de leeskring lees ik tenminste".

En: "Door er samen over te praten kijk ik er heel anders tegenaan".

Belangstelling gekregen? Informeer bij je afdeling of neem contact op met:

Heleen Nijland-Meester

Coordinator projectgroep Leeskringen

Vrouwen van Nu Overijssel

heleen.nijland@hotmail.com

tel. 053-5749624

De selectiecommissie met vertegenwoordigers van leeskringen uit Groningen, Drenthe en Overijssel hanteert onderstaande criteria. Het moeten boeken zijn die:
- leesplezier geven
- veel discussiestof bevatten
- literair zijn
- van tenminste twee Nederlandstalige auteurs, indien mogelijk
- geen thema bevatten dat al kort geleden aan de orde is geweest
- niet een verhalenbundel zijn i.v.m. de diversiteit aan thematiek
- actueel zijn of juist een klassieker zijn
- waarvan de auteurs niet in de laatste +/- 10 jaren op de lijst zijn voorgekomen
- niet alle vier te dik of te dun zijn
- niet te duur zijn tenzij gecompenseerd door goedkopere.