Leeskringen seizoen 2022-2023

Leeskringen Vrouwen van Nu Overijssel lezen in het seizoen 2022-2023 de volgende boeken: 

  • Juli Zeh             'Onder buren'
  • Lisa Weeda       'Aleksandra'
  • Elif Shafak         'Het eiland van de verdwenen           bomen'
  • Gerbrand Baker 'De kapperszoon'

Weet je dat de meeste leeskringen nog vaak ruimte over hebben voor nieuwe deelnemers?

Een veelgehoorde reactie van leesclubs! "Door de leeskring lees ik tenminste".

En: "Door er samen over te praten kijk ik er heel anders tegenaan".

Belangstelling gekregen? Informeer bij je afdeling of neem contact op met:

Heleen Nijland-Meester

Coordinator projectgroep Leeskringen

Vrouwen van Nu Overijssel

heleen.nijland@hotmail.com

tel. 053-5749624

De selectiecommissie met vertegenwoordigers van leeskringen uit Groningen, Drenthe en Overijssel hanteert onderstaande criteria. Het moeten boeken zijn die:
- leesplezier geven
- veel discussiestof bevatten
- literair zijn
- van tenminste twee Nederlandstalige auteurs, indien mogelijk
- geen thema bevatten dat al kort geleden aan de orde is geweest
- niet een verhalenbundel zijn i.v.m. de diversiteit aan thematiek
- actueel zijn of juist een klassieker zijn
- waarvan de auteurs niet in de laatste +/- 10 jaren op de lijst zijn voorgekomen
- niet alle vier te dik of te dun zijn
- niet te duur zijn tenzij gecompenseerd door goedkopere.