Jaarvergadering van 20 april '23

Datum: 
donderdag 20 april 2023 09:30
Locatie: 
Dieka van de Kruusweg, Markelo
Beschrijving: 

Waar: restaurant Dieka van de Kruusweg
Oude Rijssenseweg 11
7475 SM Markelo
0547 361 472

Agenda
10.00 uur
Ontvangst met koffie/thee

10.30 uur

 1.  Opening door interim-voorzitter Anri Rosendal
 2.  Mededelingen
 3.  Informatie door landelijk bestuurslid Angeline Beukema
 4.  Verslag jaarvergadering 2022 
 5.  Jaarverslag 2022
 6.  Jaarrekening 2022
 7.  Verslag kascontrole en verlenen decharge
 8.  Vaststellen begroting 2023
 9.  Aftredend kascommissielid en benoeming kascommissielid
 10.  Bestuursverkiezing:
  Verkiesbaar kandidaat voorzitter Anri Rosendal
  Aftredend en herkiesbaar Janny Prins         
 11.  Afgevaardigde ledenraad:
  Voorstel Janny Prins als afgevaardigde en Alice Brinkman als plaatsvervangend afgevaardigde te benoemen
 12.  Afscheid aftredende bestuurslid en commissieleden en verwelkoming nieuwe commissieleden
 13.  Rondvraag
 14.  Sluiting vergadering

12.00 lunch
13.30 - 15.30 uur Presentatie
       Marloes Stofferis, ze in molenaar,

'Hoe jonge mensen oude beroepen instant houden!'

Opgaven is noodzakelijk, bijvoorkeur per afdeling vóór 3 april bij Janny Prins secretarisvvn.ov@gmail.com

Deelname op eigen risico en vol = vol.