85-jarig jubileum en jaarvergadering 2016

Link naar de foto's Overijssel

Bij extra informatie een PP-presentatie van de door de afdelingen gemaakte bloemen.

De jaarvergadering van de provincie Overijssel van 20 april jl. stond in het teken van het 85-jarig jubileum. Zo’n 260 dames woonden deze bijeenkomst bij, welke gehouden werd in IJsseldelta Center te Zwolle. Ter gelegenheid van dit jubileum was alle afdelingen gevraagd een bloem te maken en deze fleurden de zaal bijzonder op.

Nelleke Wienbelt (voorzitter provinciaal bestuur) gaf een korte terugblik en daaropvolgend een blik op de toekomst door aandacht te vestigen op activiteiten zoals o.a. de Inspiratiedag, Netwerkbesturendag en het project Zorgmozaïek.

Tineke Luijendijk (voorzitter landelijk bestuur) vertelde over wat er door Vrouwen van Nu door de jaren heen allemaal is gerealiseerd ter verbetering van de leefomgeving, (glasbakken, tegengaan voedselverspilling, invoering boodschappentas enz.). Door haar werd ook de verschilmaker 2016 bekend gemaakt. Dit is iemand die zich inzet voor de maatschappij met een voorbeeldfunctie. Margien Wessels Boer-Pol werd dit jaar uitgekozen. Zij zet zich in voor vluchtelingen, kinderen van gescheiden ouders en wordt dit jaar presidente van InnerWheel voor Groningen, Friesland en Drenthe.

Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen van aftredende commissieleden en aantredende commissieleden werden verwelkomd.

Na de jaarvergadering en een heerlijke lunch, was het woord aan Brigitte Paulissen. Na een Wilkommen, Bienvenue, Welcome stelt zij de vraag Wie Wij Zijn? Zij hield op een komische wijze de Vrouwen van Nu een spiegel voor aan de hand van vragen met keuzemogelijkheden, leuke filmpjes en verhalen. Diverse liedjes werkten sfeer verhogend en de stemming zat er dus ook goed in, zodat aan het eind haar een groots applaus ten deel viel.

Extra informatie