Over de afdeling Ouderkerk-Krimpen aan den IJssel

Op 20 juni 1951 om 19.30 uur werd de oprichtingsvergadering gehouden van een afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen te Ouderkerk a/d IJssel in de oude school aan de Dorpsstraat.

Ouderkerk a/d IJssel was hiermee de 54e afdeling in Zuid-Holland, en tot het lidmaatschap traden deze avond 38 leden toe.

Met deze eerste zinnen uit het notulenboek was de oprichting van onze afdeling een feit.

Inmiddels zijn we 65 jaar verder en hebben we ruim 120 leden, met wie we op 20 september 2016 het 65-jarig jubileum hebben gevierd.