Welkom op de site van Odoorn.

 

BIJEENKOMSTEN

Vanaf heden worden de bijeenkomsten tenzij anders vermeld, gehouden in het Klankholt,
Hammeersweg 21 7873 BR

Iedere 2e maandag van de maand komen wij
's avonds bij elkaar.  

Aanvangstijd: 19.30 uur in het Klankholt.  

De bijdrage voor de bijeenkomst is € 5.00
Hiervoor ontvangt u 1 kopje koffie of thee 
met wat lekkers en een glaasje fris.

Graag tot ziens in het Klankholt.

Ook nieuwe leden zijn van Harte Welkom.

Contributie 2023
De contributie bedraagt € 56,50 per jaar. Ongeveer de helft van dit bedrag (€ 28,85) wordt afgedragen aan het provinciaal en landelijk bestuur. Als u machtiging tot automatische incasso heeft gegeven, dan wordt dit bedrag in januari van uw rekening  afgeschreven.

Het lidmaatschap van Vrouwen van Nu kan alleen schriftelijk of per e-mail vóór 1 november worden  opgezegd bij de penningmeester.
Als u gaat verhuizen, wilt u dit dan doorgeven aan de penningmeester, Albertje Kort.
tel. 0591- 513550 of per mail korta@ziggo.nl