Verslag bijeenkomst 13-2-2023 Jaarvergadering + pubquiz

Een wat somber begin deze keer. De voorzitter verteld ons over de provinciale jaarvergadering en wat daar zoal op tafel kwam.

Erg vrolijk werden we daar niet van. Hoe gaan we verder was het thema. Het ledental loopt achteruit, de gemiddelde leeftijd loopt “vooruit”. Bestuursleden zijn moeilijk te vinden. Moet het landelijk bestuur nog wel blijven functioneren?

Wij als afdeling gaan best goed, genoeg geld in kas, wat veel is de opmerking, maar beter dan andersom. De commissies draaien prima, en heel enthousiast.

De kas is gecontroleerd en Albertje krijgt weer een grote pluim, misschien wel een pauwenveer voor haar nauwkeurige werk. Bravo Albertje.

Er zijn nog geen nieuwe bestuursleden gevonden. Het ééndagsbestuur wordt weer besproken; mensen zoeken voor korte klussen, Henny vraagt om een lijst rond te laten gaan.

De jubilarissen worden in het zonnetje gezet, Froukje de Jong was afwezig, maar Rika van Klinken en Fiena Elting waren er wel. Hulde en bloemen.

Terug naar het onderwerp Reorganisatie Vrouwen van Nu. De provinciale vergadering was akelig en grimmig. Negen vrouwen, voornamelijk uit de Agrarische Commissie hebben zich beschikbaar gesteld als nieuwe bestuursleden Provinciaal bestuur. In 2030 zouden we 100 jaar bestaan, maar halen we die datum? Kunnen en willen we doorgaan zoals nu? Het landelijk bestuur functioneert ook niet zoals moet. Een suggestie is om de zittingstermijn terug te brengen naar 2 jaar. Maar dat is ook niet echt een oplossing; je bent dan net goed ingewerkt. Suggesties zijn welkom, en blijf vooral enthousiast meedenken.

En dan over naar een vrolijker onderwerp. De Pubquiz. We hebben een voorzitter en een team bestuursleden die ondanks donkere wolken de moed en het enthousiasme erin houden. Er is weer een hoop werk verzet en veel creativiteit opgediept. Een mandje met ouderwetse spelletjes staat op tafel, maar we hebben ook erg veel te bespreken over het vorige onderwerp.

De quiz.

Leuke vragen over de Vrouwen van Nu, muziek, Drenthe etc. Er is veel hilariteit, en ondertussen krijgen we ouderwetse lekkernijen. Doppinda’s, worst, kaas.

Als we naar huis gaan krijgen we een zakje chocolaatjes mee gezellig is dat weer.

Bedankt bestuur we hadden weer een gezellige avond.

 

Riety Beuker