Ontspullen (professioneel organizer)

Verslag bijeenkomst maandag 13 maart 2023.Klopt, klopt helemaal, dit was het einde van de avond, deafsluiting, maar het leek me leuk om daar nou eens mee tebeginnen.Het is van toepassing op dat wat de avond gaat worden.Onze voorzitter Marieke leest voor.Tekens van Rijkdom(een verhaaltje/parabel uit het Oosten-uit Volksverhalen almanak)De vader van een welgestelde familie nam zijn zoon op een dagmee voor een reis over het platteland. De man had het vastevoornemen om zijn zoon te laten zien hoe rijk en hoe armmensen kunnen zijn. De man en zijn zoon verbleven een paardagen op een boerderij van een familie die moeite had om rondte komen.Toen de vader en zoon na een paar dagen weer terugredennaar hun landgoed vroeg de vader aan zijn zoon wat hij van deafgelopen dagen vond.“Ik vond het geweldig “zei de zoon.“Heb je nu ontdekt hoe arm mensen kunnen zijn?” vroeg devader“Ja, ik heb veel geleerd” antwoordde de zoon. “Ik zag dat zij 4honden hebben terwijl wij er maar 1 hebben.”“Ik zag dat zij een beekje hebben dat doorloopt tot het eind vande wereld terwijl wij een vijver hebben die maar tot halverwegede oprit komt”“Wij gebruiken lantaarns terwijl zij iedere nacht naar de sterrenkunnen kijken en ons landgoed loopt maar tot aan de wegterwijl zij de wereld tot aan de horizon hebben.”“Wij hebben bedienden die voor ons zorgen, terwijl zij vooranderen zorgen.”“Wij hebben muren om ons landgoed staan om ons tebeschermen terwijl zij vrienden hebben om hen tebeschermen.”De vader zweeg verbijsterd.Toen sprak zijn zoon; “Dank je dat je mij hebt laten zien hoearm we eigenlijk zijn.”Het gaf ons stof tot nadenken.En nu de avond zelf.​In haar openingswoord wijst Marieke onze voorzitter naar dekomende lente, de verkiezingen, een nieuw stukje Odoorn inOud Odoorn, de wederopbouw van Turkije en Syrië, en dekomende verkiezingen. Keuzes maken, ook in je eigendagelijkse leven.Vervolgens wordt kort ingegaan op de reorganisatie vanVrouwen van Nu. De vragenlijsten zijn goed ingevuld en wegaan voorlopig door op de oude voet. D.w.z. er wordt opnieuwopgestart met meer inspraak voor de provincies. Een nieuwestructuur.De commissie Op Tjak heeft een heel aantrekkelijk en breedprogramma samengesteld. Er is voor ieder wat leuks zoals hetbezoek aan de zomerfair en het vervenershuis in Valthermond,een wandeling in en rond Odoorn. Er staat zelfs een moeraswandeling op het programma.-Ook aandacht voor een wandeling georganiseerd terherdenking van verzetsvrouwen.- Henny Mensink heeft contact gelegd met sopraan Carina Vinkein verband met het van Goghjaar. Zij zal op verschillendemomenten haar medewerking verlenen aan het van Goghjaari.v.m. de heropening van het Van Gogh huis in Nieuw -Amsterdam.Er staat weer wat lekkers bij de koffie op de tafel en aan heteind krijgen we ook nog een borrelhap. Gezellig.Dan is het woord aan Johanna Hoekstra, boerin enonderwijzeres en specialist in het ont spullen. (ProfessionalOrganizer It Oersicht.)Er worden allerlei voorbeelden gegeven, hoe om te gaan met teveel spullen, ook met emotionele waarde.Begin klein, en beslis niet over de spullen van een ander, of hettijdstip van opruimen. We doen met elkaar wat testen enspelletjes aan de hand van invullijsten.Maar wat verzamelen we veel in een heel leven. Heel veelspullen hebben we niet echt nodig en het geeft veel voldoeningom zo nu en dan eens op te ruimen, maar denk er goed overna.Onze volgende bijeenkomst, tevens de laatste van hetvoorjaarsseizoen, is op 17april 2023.Riety Beuker