De Vrouwen van Nu in deze tijd.

Wie zijn we en wat doen we? We gaan u wat vertellen over de Vrouwen van Nu in Nederland en in ons dorp Odoorn.

In de 20ste eeuw waren vrouwen die op een boerderij woonden meestal boerin. Drenthenieren bestond toen nog niet, en de riant verbouwde boerderijen lagen nog ver in de toekomst. Die vrouwen werkten volop mee op de boerderij, zorgden voor het vee, en hielpen de oogsten binnenhalen. Veel gereisd werd er toen nog niet, men bleef in de buurt. De boeren overlegden met elkaar over bijvoorbeeld de oogsten of de machines en gingen ook naar vergaderingen. De vrouwen daarentegen waren toch ook door hun gezin veelal aan huis gebonden. In die tijd ontstond er bij hen de behoefte om zich meer te ontwikkelen, ten behoeve van de boerderij, maar ook op cultureel en maatschappelijk gebied.
Op 14 oktober 1930, ja toen al  werd de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen opgericht. De naam is inmiddels diverse keren gewijzigd. De vrouwen kwamen net als nu één maal per maand bij elkaar voor een lezing of andere activiteiten. Het onderwerp werd met elkaar bepaald. In de vorige eeuw was er ook gigantisch veel te ontdekken, net als
nu in de 21ste eeuw. Nog steeds worden er op deze avonden heel diverse onderwerpen besproken maar daarnaast zijn er ook allerlei subgroepen, commissies noemen we die. U kunt bij ons schilderen, wandelen, fietsen, lezen, internetten, reizen, en niet alleen in Nederland, ben je mal, wij reizen de hele wereld over. Er is zelfs een commissie alleenstaanden die het hele jaar door van alles organiseert.

Weet u, al deze activiteiten zijn heel belangrijk, maar wat eigenlijk het aller belangrijkste is, was en zal blijven is het elkaar ontmoeten, kennismaken, en dat geldt niet alleen voor een dorp. Gezien het feit dat er geen of nauwelijks vervoer was in die tijd, is het heel opmerkelijk dat deze vrouwen hebben doorgezet. Ze hebben zich op allerlei terreinen bekwaamd en de vereniging groeide. Friesland, Groningen en Drenthe hebben de grootste afdelingen. We hebben afdelingsbesturen, provinciale besturen en een landelijk bestuur. Landelijk hebben we rond de 40.000 leden.
Voor het bedrag van € 55,50 ben je een jaar lid en kun je deelnemen aan allerlei activiteiten.

Een beetje opmerkelijk is wel dat ons hoofdkantoor in Den Haag is gevestigd, terwijl de grootste en oudste afdelingen in Friesland, Groningen en Drenthe liggen. In het verre verleden hebben wij noordelingen dat laten gebeuren. Een noordeling staat niet zo vooraan te dringen. En dat moet vooral zo blijven. Is het u wel eens opgevallen dat het weerbericht meestal tot aan de IJssel gaat? Is ook niet erg, wij hebben onze eigen boeren en buitenlui die ons het weer voorspellen. Toch komen heel veel grote wetenschappers, schilders, dichters en mensen uit de kunstwereld uit Noord Nederland. Wij hebben hier hele kleine theatertjes, verscholen tussen de weilanden en soms in de stal. Hier beleef je de prachtigste voorstellingen, zomaar met je neus vooraan.

Terug naar de vrouwen van Nu. Denkt u echt dat het alleen voor oudere mensen is? Welnee, hier komen mensen van alle leeftijden. Oud leert van jong, en jong leert van oud. Lijkt het u wat? Kom eens een avond proefdraaien, zoek iets uit wat u aanpreekt en kom. U kunt alle informatie krijgen van onze leden maar ook onze website geeft duidelijk uitleg wat u allemaal bij ons kunt doen.
U begrijpt het goed, u bent van harte welkom!

Vrouwen van Nu Odoorn.
Riety Beuker