Commissies

Agrarische commissie
Grietje Holt, tel. 612 881
janholt77@gmail.com
Hendrika Tjoelker,  tel. 614 311
hjtjoelker@hetnet.nl

Handwerkcommissie

Japke Timmer, tel. 291 380
j.timmer93@kpnplanet.nl

Kascommissie
Geesje Stel
Lammie Keun-Stevens
Geertje Giezen-Auwema
Geesje Lokhorst (reserve)

Museumgroep
Anneke van Wagtendonk, tel. 613 458
avanwagtendonk@outlook.com

Provinciale Commissie Alleenstaanden
Lammie Remmelink-de Weerd, tel. 613 0799
lremmelink@hotmail.com

Reiscommissie
Rika Ausma, tel. 388 579
rika.ausma@kpnmail.nl
Greet de Boer - Brummel, tel. 612 873

Tuingroep
Geesje Stel, tel. 06 307 686 92
stelgeesje@gmail.com

Verslag Norger Courant

Willemien Veneklaas Slots, tel. 0620905070
wveneklaasslots@hetnet.nl

Website verzorging
Teun Pieters
via Willemien Veneklaas Slots