Programma 2021-2022

Programma 2021

Woensdag 15 september

 

 

 

 

 

 

Openingsavond

De eerste bijeenkomst van dit nieuwe seizoen is bedoeld om elkaar na de zomerperiode weer te ontmoeten en bij te praten. Niet zoals wij gewend zijn bij Ida maar in het MFC. Dit alles onder het genot van een kop koffie/thee een drankje met een hapje. En ????????????????

De avond zullen wij  starten rond 19:30 uur.

 

Woensdag 13 oktober  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing door Mareille Kruijer-Jeuring over Bekkenbodem instabiliteit

Steeds maar weer (het gevoel van) een blaasontsteking of nat ondergoed bij het niezen of sporten? Pijn in de stuit, de rug, de buik of de geslachtsdelen? Het zijn allemaal onderwerpen waar we niet met iedereen over praten, vanwege schaamte of omdat we denken dat we de enige zijn met deze problemen.

Bekkenfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie dat zich richt op het voorkomen en behandelen van klachten in en rond het bekkengebied.

Deze avond geeft Mareille uitleg over bekkenbodemproblemen en de behandelingen die daarbij kunnen passen.

 

Woensdag 10 november

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie over de Meldkamer Noord-Nederland door Tine Glas

Tine Glas werkt als verpleegkundig centralist bij  de meldkamer Noord-Nederland in Drachten. Zij  geeft uitleg over wat er gebeurt als iemand een  ambulance nodig heeft en 112 belt. Hoe de melding  volgens protocol wordt aangenomen, welke vragen er  worden gesteld en hoe - soms levensreddende –  instructies worden gegeven, maar ook hoe de melding  wordt uitgegeven aan de ambulance.

Het belooft een zeer interessante en leerzame avond  te worden. 

 

 

Woensdag  8 december

 

 

 

 

 

Kerstmiddag

Tijdens deze gezellige middag met kerstverhalen, zang en gedichten zullen wij ons tegoed doen aan een heerlijke high-tea.

Wij beginnen deze gezellige middag om 16.00 uur tot 19.00 uur.

 

 

                                   

 

 Programma 2022

     * - * - * - * - * - * - * 

 

 Woensdag 19 januari

 

 

 

 

 

Eendagsbestuur 

Dit seizoen is het de beurt aan de dames van de Noorderstraat. Op deze avond organiseren zij een avond voor onze afdeling. Te zijner tijd zult u een convocatie ontvangen met het thema/onderwerp van de avond.

 

 

Woensdag 16 februari

 

 

 

 

 

 

 

Jaarvergadering

Na het officiële gedeelte, eventuele huldiging van   jubilarissen en het bedanken van leden voor hun inzet, wordt de avond verder ingevuld door MiMakker (de contact clown).

Een MiMakker maakt contact van hart tot hart met mensen die daar niet of nauwelijks meer toe in staat zijn. Ze kunnen ingezet worden bij mensen met dementie, met een verstandelijke beperking, eigenlijk overal waar contact niet (meer) vanzelfsprekend is

 

 

 

 

 

 

Woensdag  9  maart   

Gezamenlijke avond te Zuidbroek

 

         

DJ Aaltsje Ypeij gaat met ons op humoristische wijze een muziekquiz houden. Introducees zijn van harte welkom.

 


 

Woensdag 13 april 

Sluitingsavond

 

In samenwerking met het Nuts Departement Noordbroek organiseren wij deze lezing van Dhr. Huite Zonderland met als titel: Epke, de weg van een Olympisch kampioen. Dhr. Zonderland zal vertellen hoe het ging in een gezin met 4 turnende kinderen op topniveau, welke ontwikkelingen er zijn geweest en hoe Epke uiteindelijk Olympisch kampioen is geworden.

 

 

Vanwege het coronavirus/covid-19  zullen wij als bestuur iedere avond apart gaan bekijken waar wij de avond zullen houden en of het eventueel door kan gaan.

 

 

 

 

Uit het programma van Zuidbroek:

Woensdag 12 januari      Fieke Gosselaar  combineert het schrijven met haar werk als strafrechtjuriste bij de Rechtbank Noord Nederland. Ze schrijft poëzie in het Gronings en proza in het Nederlands. Ze publiceerde onder meer in bloemlezingen van Dichters in de Prinsentuin, Dag van de Grunneger Toal en in de bundel Verrassend Nedersaksisch.

 

 

Opgave voor deze avond is verplicht! Graag van te voren aanmelden bij de secretaris (Geertje Kruijer, 0598-431122; info@kruijeradvies.nl).