Koffieochtend: Familienamen

Tijdens de koffieochtend op dinsdag 9 november j.l. hadden we de heer Wim Huijsmans uitgenodigd, om ons wat te vertellen over familienamen.

Hij komt uit Zwolle en is geboren in Lemelerveld. Hij heeft gewerkt op het archief van de gemeente Zwolle. Daar komen veel mensen voor stamboomonderzoek en worden hem veel vragen gesteld .Zo raakte hij geïnteresseerd in de herkomst van familienamen.

 Al snel wordt er gezegd: “Woar bin ie dr iene van”. Zonder “van” ben je dus een vondeling. Ook ben je vondeling, als je “van der Stoep” heet.

Normaal draag je de achternaam van je vader. Dat heeft Napoleon in 1811 ingevoerd. Sinds 1 januari 1998 mag je ook de achternaam van je moeder dragen. Dan moeten wel alle kinderen uit dat gezin die naam dragen. Er kunnen soms bijzondere combinaties ontstaan, die je liever niet wilt. Als voorbeeld noemde hij als meneer De Dood trouwt met mevrouw Slager, dan krijg je dus mevrouw De Dood-Slager.

Wim Huijsmans verdeelt de familienamen in vier categorieën, nl.
-Vadersnamen of patroniemen
(zoals: Aberts, Geerts, Jansen, Pietersen, enz.)
- Beroepsnamen
(zoals: Smid, Timmerman, Boer, Zeeman, enz .)
- Herkomst of omgeving
(zoals v.d. Belt, v.d.Linde, Bos, Weide, enz.)
- Overig

Matroniemen of voornamen van de moeder komen ook voor, wanneer de vader niet bekend is, zoals Antonia, Brigitta en Martina.

Familienamen, die eindigen op “ink” komen uit de Achterhoek en namen, die eindigen op “ing” komen uit Drenthe.

De meest voorkomende achternaam in Nederland is “De Jong”.

Na de pauze wijst dhr Huijsmans ons nog op de websites www.wiewaswie.nlwww.cbgfamilienamen.nlwww.delpher.nl en www.alledrenten.nl, waarop veel informatie te vinden is.

Tot slot behandelt hij nog namen van leden, die van tevoren waren ingeleverd.

Het was een mooie morgen!