Wat houdt het lidmaatschap in van Vrouwen van Nu

Lid van een afdeling word je:

- omdat je andere vrouwen wilt ontmoeten;

- omdat je gehoord hebt dat er leuke dingen in de             afdeling worden gedaan;

- omdat je een bepaalde passie hebt die aansluit bij een   interessegroep in een afdeling.

Over het algemeen organiseert het bestuur in de afdeling acht bijeenkomsten per seizoen.

Soms wordt een beroep gedaan op de leden of op een interesse-groep om een afdelingsbijeenkomst in te vullen.

In de afdeling zijn verschillende interessegroepen actief, die zich met een specifiek onderwerp bezighouden, zoals lezen, wandelen, fietsen, koken, schilderen, cultuur, creatieve avonden, reisjes, agrarische dagen enz.

Daarnaast organiseert de afdeling workshops, cursussen, excursies en reisjes, waaraan alle leden kunnen deelnemen.

Wat kun je als lid halen bij Vrouwen van Nu in de afdeling?

- andere vrouwen ontmoeten

- deelnemen aan creatieve activiteiten

- beleven van kunst en cultuur

- ontspannen en bewegen

- maatschappelijke participatie

- volgen van cursussen, workshops en trainingen

- persoonlijke netwerken

 

Wat kun je als lid halen bij de provinciale organisatie?

- deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten

- volgen van workshops, cursussen en trainingen

- op reis binnen Europa

 

Wat krijg je als lid van de landelijke organisatie?

- vier keer per jaar een ledenblad met aanbiedingen

- kortingen met de ledenpas

- landelijke manifestaties en bijeenkomsten

- vrouwencollege

- op reis buiten Europa