Netwerken Vrouwen van Nu

Naast provinciale en lokale afdelingen zijn bij Vrouwen van Nu netwerken actief. Deze organisatievorm sluit aan bij een eigentijdse behoefte aan enerzijds minder besturen, minder procedures en regels en anderzijds meer spreiden van verantwoordelijkheid en inspanning bij het organiseren van activiteiten.

Netwerken worden opgericht rondom een thema, een gedeelde leefwereld, gezamenlijke belangen en andere redenen waarom vrouwen elkaar willen ontmoeten. Het landelijk bureau ondersteunt initiatiefnemers die een Vrouwen van Nu netwerk willen oprichten en financiert de kosten van de oprichtingsbijeenkomst.

Kenmerken van een Vrouwen van Nu netwerk zijn:

 • het ontbreken van een bestuur; wel zijn er vrouwen in het netwerk die zorg dragen voor de financiën en de ledenlijst;
 • actieve deelname van de leden: zij bedenken samen het programma en per activiteit verzorgen een of meerdere vrouwen de activiteit en de accommodatie;
 • zelfsturend en kostendekkend;
 • vallen direct onder de landelijke organisatie.

Voorstel voor een pilot
In november 2017 werd aan de Ledenraad van Vrouwen van Nu voorgesteld om een pilot te starten om ervaring op te doen met de ontwikkeling van een Netwerk Vrouwen van Nu. Het Netwerk functioneert naast de Vereniging Vrouwen van Nu.

In de netwerkorganisatie zitten landelijke netwerken, die (mede) op initiatief van het landelijk bestuur worden opgericht en invulling geven aan de speerpunten van het merk Vrouwen van Nu. De overige netwerken binnen de netwerkorganisatie functioneren onder eigen regie, werken kostendekkend en worden ondersteund door het landelijk bureau.

Aanbod van het landelijk bureau aan netwerken:

Ondersteuning bij:

 • vragen, kansen en problemen
 • organiseren netwerkactiviteit
 • pr & communicatie

Verbinden van:

 • netwerken binnen Vrouwen van Nu door de jaarlijkse organisatie van een netwerkbijeenkomst voor alle Vrouwen van Nu netwerken
 • vrouwen rondom specifieke thema’s

Informatie en Dienstverlening:

 • netwerkpas met kortingen
 • toegang tot de databank handleiding, stappenplan, sprekers, workshops
 • ontvangst van de maandelijkse email nieuwsbrief
 • ontvangst digitaal magazine
 • toegang tot het ledendeel van de landelijke website
 • link naar de Facebook pagina op de landelijke website

Daarnaast kan het landelijk bureau aanvullende diensten op maat leveren tegen een geringe vergoeding.

Lijst van (landelijke) netwerken:

 1. Kennisnetwerk Textiel

Ook netwerklid worden? Dat kan via het aanmeldformulier op onze website.