Onze afdeling is een plek waar ontmoeten meer is dan groeten.

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige afdeling met 80 leden. Een afdeling die 65 jaar geleden is opgericht en steeds mee gaat in  een wereld die voortdurend om ons heen verandert.

Van september tot en met mei hebben we elke maand een afdelingsavond met wisselende onderwerpen. Leerzame en informatieve bijeenkomsten worden afgewisseld met ontspanning.

De verschillende interessegroepen bieden de mogelijkheid om hobby's samen te delen en vergroten de sociale contacten.  

In onze afdeling kun je actief maar ook passief deelnemen, je hoeft niets maar mag van alles,  je kunt contacten leggen en nieuwe mensen leren kennen, je kunt nieuwe dingen leren, je kunt je eigen onderwerpen inbrengen, je kunt deelnemen aan leuke cursussen en excursies, kortom wij zijn een actieve afdeling.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast ontvang je zes maal per jaar het ledenblad.

Is je nieuwsgierigheid gewekt? Je kunt vrijblijvende twee bijeenkomsten bijwonen en kennismaken met ons. Wij hopen dat je daardoor enthousiast wordt,  je thuis voelt bij ons en lid wordt van onze afdeling.

Voor meer informatie over de afdeling Neede kun je mailen naar secretariaatvrouwenvannu.neede@gmail.com