Jaarverslag Secretaris

Jaarverslag secretaris 2022

Dit jaar bestond het bestuur uit:

G. Tober                                          Coördinator
R. Boon                                           Secretaris
G. Verhoef                                       Penningmeester

M. Prosperi                                      Webmaster    

 

Rooster bestuur:

R. Boon                            2015-2023
G. Verhoef                       2016-2023
G. Tober                           2021-2024            

                                                        

Vrouwen van Nu Moordrecht: opgericht 18 oktober 1938.

Bestuurlijke Activiteiten

In 2022 werden er 10 vergaderingen gehouden.

Op 23 maart 2022 vond overleg plaats tussen bestuur, contactdames en commissieleden.

Ledenvergadering 20 april 2022

 

Bestuurswisseling:

Aftredend R. Boon en G. Verhoef

De jaarvergadering werd bijgewoond door 32 leden waarvan 5 bestuursleden.

Leden

Het aantal leden kende in 2022 het volgende verloop:
Aantal leden per 1 januari 2022                     68
Bedankt voor het lidmaatschap                        9
Nieuwe leden                                                    2
Overleden                                                         1

Aantal leden per 31 december 2022               60

 

Maandelijkse avonden

In dit verenigingsjaar werden er 7 avonden en 2 middagen georganiseerd.

Januari

Evenals in het voorgaande jaar werd er in januari geen avond georganiseerd i.v.m. Corona.

23 februari Aanwezig 32 personen
Saskia van den Ouden (bladerunner) kwam ons vertellen over haar leven met haar handicap. Na amputatie van haar been heeft ze opnieuw het hardlopen opgepakt met de blade en het zelfs tot de paralympics gered. Een mooi verhaal van een sterke vrouw.

16 maart Soepmiddag
Een gezellige middag met eerst een wandeling en daarna de door het bestuur zelfgemaakte soep. Alleen de opkomst was zeer teleurstellend.

21 maart Gezamenlijke avond met Passage
De avond werd georganiseerd door Passage in gebouw “De Stee”.

De heer Schipper en zijn vrouw kwamen ons vertellen over Flipje van Tiel en het ontstaan van de jamfabriek. Een goed bezochte en gezellige avond.

24 april :Aanwezig 32 personen.
Het eerste gedeelte van de avond werd verzorgd door Gemke de Jager die kwam vertellen over het zilver en de gebruiksvoorwerpen van de klederdrachten. Het was niet echt wat wij er van verwacht hadden.

Het tweede gedeelte was de jaarvergadering die normaal in februari wordt gehouden.

Het was een vlotte vergadering en de jubilarissen werden in de bloemen gezet. Verder gaven 9 leden aan volgend seizoen hun lidmaatschap niet te willen verlengen.  Het bestuur zal zich verder beraden of wij nog wel door zullen gaan.

8 september Stadswandeling door Gouda
Corrie de Jong nam ons (8 personen) mee voor een stadswandeling door Gouda. Gouda bestond dit jaar 750 jaar. Van Achter de Waag, via de Zeugstraat naar de Sint Jan waar ook een doek hing met de geschiedenis van Gouda. Na afloop gezellig wat gedronken in een Hofje aan de Zeugstraat.

28 september: Aanwezig 37 personen.
Wijkagent Kant kwam ons vertellen over de veiligheid in en rond het huis en ook over de gevaren op social media. Kortom een interessante avond.

26 oktober:Aanwezig 33 personen.
Alles heeft een verhaal. Deze woorden waren leidend in de lezing van Corinne Hamoen. Zij vertelde hoe je een levensverhaal kan schrijven. Ook schrijft zij kinderboeken. Enkele leden gingen in de pauze met haar in gesprek. Dus een inspirerende avond.

23 november:Aanwezig 40 leden en 7 introducees.

Ed en Tonny Diersmann kwamen met een dia presentatie vertellen over hun reizen naar Schotland, Wales en Devon. Prachtige beelden van deze streken met leuke verhalen.

Zoals alle voorgaande keren een leuke avond.

14 december: Aanwezig 57 personen.
Na 2 jaar afzeggingen door Corona werd de kerstavond nu toch door de Zanggroep Lava verzorgd. We hebben deze avond echt genoten van hun liederen en gedichten. We hadden deze avond ook lekkere hapjes en iedereen ging met een goed gevoel naar huis.

Overige Activiteiten

12 november De allerlaatste ouderenmiddag

Het duo La Mobile kwam optreden. Vanaf de eerste klanken werd er meegezongen, geklapt en gedanst. Ook de inwendige mens werd niet vergeten. De allerlaatste middag omdat de braderiecommissie gestopt is. Zij werden na afloop in het zonnetje gezet voor al het werk dat zij hebben verricht.