LEDENAVONDEN

De ledenavonden worden elke  2e woensdag  van de maand gehouden, in ‘De Mantel’ (naast R.K. Sint Maartenskerk)                                                   Nachtegaallaan 40,    3738 EB Maartensdijk.     Telefoon De Mantel: 0346 82 28 96     Zaal open: 19:00 uur   Aanvang 19:30 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9 NOVEMBER

Eeuwen lang hebben vorsten en heeft de adel het modebeeld bepaald. Het gewone volk droeg kleding om zich te bedekken en warm te blijven, maar de adel droeg kleding waarmee ze kon laten zien dat zij vooral geen zware arbeid hoefde en kon verrichten.

14 DECEMBER Kerstdiner Zaal open: 17:00 uur Aanvang 17:30 uur.

De Firma Landwaart verzorgt het diner!

Na een korte pauze volgt het avondprogramma

Kerst van Middeleeuwen tot nu in lied en gedicht en een kerstverhaal over een driftige koning die van zijn troon viel, geschreven door Paul Biegel.

11 JANUARI

schaatsverhalen

8 FEBRUARI SOCIALE MEDIA

12 APRIL FARCE MAJEUR