Actiedag 5 november 2016

Foto's OPEN DAG VIERSTEE 28 NOV. 2015. Link:https://myalbum.com/album/jITyhc19UWjq

Vierstee blijft, cultuurbezit toen en nu! Wat gebeurde er met ander cultuurbezit (soms vele eeuwen oud) in Maartensdijk en De Bilt?

De Maartensdijkse historicus behandelt met voorbeelden vele oude stukken, beelden en afbeeldingen die ooit in Maartensdijk en De Bilt te vinden waren, maar daarna verdwenen. Met heldere lichtbeelden. Het gaat soms om unieke zaken die meer dan 1.000 jaar oud zijn. Waar gingen ze heen? Is er nog wat van over?  Kunnen Maartensdijkers en Biltenaren er nog kennis van nemen en waar dan? Wat is er nog in Maartensdijk en De Bilt te vinden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Door Door extra inkomsten kunnen de gebruikers al tijdens de renovatie hun wensen ingewilligd zien. Zodat zaken die niet in het renovatiebudget zitten toch gerealiseerd kunnen worden.

Ook wij als Vrouwen van Nu willen hieraan   meedoen.   Wilt u ook meedoen dan kunt u zich aanmelden bij Tonny Telefoon 212583.