Commissies en Interessegroepen

Dit zijn onze commissieleden

Bezoekcommissie :

Mevr. A. D.  Huizinga-Bos

Mevr. W. v.d. Akker- Olieman

Reiscommissie:

Mevr. A. Huis-Bieze

Mevr. A.Wieringa-de Haan

Kascommissie:

 

Handwerken

Op vrijdagmiddag is er bij Hilda Schipper in Wirdum

handwerkcafe.