Over het lidmaatschap

Word ook lid van Vrouwen van Nu, de grootste vrouwenvereniging van Nederland met honderden afdelingen verspreid over het land.

Afdelingslidmaatschap – Contributie 2022 €56,50

Je kunt deelnemen aan de activiteiten die door de afdeling, provinciaal en landelijk worden ondernomen en aangeboden en je ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. Je ontvangt een ledenpas en kunt profiteren van de voordelen die de pas biedt.

Voor meer informatie: tel. 0573 257327 of vrouwenvannulochem@gmail.com

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het bijbehorende contributiebedrag is daarom ook verschuldigd per kalenderjaar en niet naar rato van het aantal maanden dat men in het eerste lidmaatschapsjaar lid is.