Commissies en Interessegroepen

Commissies in eigen afdeling:
1. Fietscommissie:
Betty Calis
Fenna Liemburg
Roelie Idzenga

2. Commissie "Wel en wee":
Hieke Jaarsma zorgt voor kaarten

3. Kascommissie:
Iemie Broersma
Hieke Jaarsma

4. Schrijfsters "de Harker":
Notulistes

5. Ouderencommissie:
Hilly Kootstra

Interessegroepen:
1.Leesgroep
Contactpersoon: Hieke Jaarsma
tel. (0513) 46 36 23

2. "Wat onze handen kunnen maken".
Contactpersoon: Tine Berga
Tel. (0513) 57 13 74
1 x per maand op dinsdagmiddag
van oktober t/m maart.

3. Tuinclub.
Contactpersoon: Baukje Nicolai
tel.0512-38 21 20

4. Interessegroep wandelen op maandag.
Vertrek half twee.

5. Samen koken, samen eten.
Contactpersoon: Heidi Müller
tel. (0513) 46 36 12