Commissies en Interessegroepen

Commissies in eigen afdeling:
1. Reiscommissie:
Ruurdsje Tolman
Truus Miedema
Afke van der Veen
Aafje v.d.Bosch

2. Fietscommissie:
Betty Calis
Fenna Liemburg
Roelie Idzenga

3. Commissie "Wel en wee":
Hieke Jaarsma zorgt voor kaarten

4. Kascommissie:
Hieke Jaarsma
Klaasje van der Sluis

5. Schrijfsters "de Harker":
Aanspreekpunt: Froukje van der Veen

6. Ouderencommissie:
Hilly Kootstra

Interessegroepen:
1.Leesgroep
Contactpersoon: Hieke Jaarsma
tel. (0513) 46 36 23

2. "Wat onze handen kunnen maken".
Contactpersoon: Tine Berga
Tel. (0513) 57 13 74
1 x per maand op dinsdagmiddag
van oktober t/m maart.

3. Tuinclub.
Contactpersoon: Baukje Nicolai
tel.0512-38 21 20

4. Interessegroep wandelen op maandag.
Vertrek half twee.

5. Samen koken, samen eten.
Contactpersoon: Heidi Müller
tel. (0513) 46 36 12