Commissies en interessegroepen

REISCOMMISSIE

De reiscommissie organiseert een paar keer per jaar een reisje/excursie waar zoveel mogelijk leden aan deel kunnen nemen. Tijdens het jaar organiseert de reiscommissie voorlopig ook het museumbezoek. Via de maandelijkse nieuwsbrief ontvangt U nadere informatie.

Aafje Jeensma tel. 06-21421474  
benoemd: 2018                  aafjejeensma@gmail.com

Nel Herder tel. 06 47379677
benoemd: 2018                

nel.herder@gmail.com

Netty de Beer tel. 06 43944988
benoemd 2018                  nettydebeer@mail.com

 


MUSEUMBEZOEK

We proberen regelmatig een museum te bezoeken buiten de regio.

Samen reizen is gezelliger en we kunnen er een leuke dag van maken.

Wil iemand naar een tentoonstelling laat het dan weten dan proberen we een groepje samen te stellen.

Via de nieuwsbrief wordt U op de hoogte gehouden.

 

 

ATTENTIECOMMISSIE

De attentiecommissie zorgt ervoor dat leden die ziek zijn een kaartje, of bij langer ziek zijn een bezoekje krijgen. Ook bij jubilea laten zij iets van zich horen. Hun functioneren kan alleen goed verlopen, als u doorgeeft en de attentie commissie op de hoogte houdt van ziekte, jubilea etc.

Grietje Visser                      tel. 563474
benoemd: 2018                 

grietjevisser@ziggo.nl

Ineke Oosterveen               tel. 563555
benoemd 2018                  i.oosterveen@kpnplanet.nl

 

SPORTIEF

Wandelen op donderdagmiddag. Wie zin heeft kan zich aansluiten bij de wandelende dames.

Janny Plantinga          tel  534480                       

jaboplant@gmail.com

 

Fietsen op dinsdagmiddag

Het hele jaar door, op de dinsdagmiddag, wordt er in de omgeving van Lemmer gefietst.
Vertrek om 13.30 uur precies vanaf de Lijnbaan. (bij het Chin. restaurant).

 

Zwemmen en oefenen in water onder begeleiding op dinsdagmorgen  
Riet Gorel                      Tel:569262

hjgorel@home.nl

Lies Schuurmans          Tel. 564874

bu.schuurmans@kpnmail.nl

 

 

LEESKRING

Vrouwen van Nu Lemmer heeft geen leeskring.

Er bestaat wel een leesgroep, daarvoor hoef je geen lid te zijn van de vereniging.

Contactpersoon: Riet Gorel,       tel. 569262    

hjgorel@home.nl

 

 

KLAVERJASSEN

De klaverjasclub is in de wintermaanden (september-april) actief.
Er zijn nu 8 leden, die volgens schema op wisselende middagen bijeenkomen om te kaarten.   
Er wordt iedere keer bij iemand thuis gekaart. 
Klaverjassen gaat met viertallen, dus ben je verhinderd, dan bel je een invaller. 
Het zijn altijd gezellige middagen.

We sluiten het seizoen af met een gezellige (zelf bereide) maaltijd.

Anja Haaze                   Te, 562381

a.haaze@home.nl

 

CURSUSCOMMISSIE

Coördinatie handenarbeid/ knutselen en bloemstukjes maken 
Anja de Wagt                          tel. 785152                                                                       wagteier1@live.

en

RiekiePostma                      tel: 851548 

                                                                  riekie1953@gmail.com

 

 

EETCLUB VOOR ALLEENSTAANDEN

Gezellig een keer bij elkaar eten.
Bij toerbeurt is een van de leden gastvrouw en kookt voor de anderen.

Contactpersoon: Anne de Vries: tel: 562444