Bestuur-mededelingen

BESTUUR

Voorzitter Jans OOms

tel.: 0180-663408

jansooms@hetnet.nl

2e Voorzitter

Adrie van der Graaf

a3vandergraaf@gmail.com

Secretaris

Gerry Stoppelenburg

Tel.: 06 - 5794 5309

Vrouwenvannulekkerkerk@hotmail.nl

Penningmeester

Riet van der Wal

tel.:0180 - 66 16 65

riet.vanderwal@upcmail.nl

2e Penningmeester

Petra de Vos

Tel.: 0180 - 52 18 10

vosholland@planet.nl

 

   

Ondersteunende taken worden verricht door:
Riet Stob en Wil Kleinheerenbrink -  ledenadministratie - website


 

------------------------------------------------------------------

Mededelingen November  2022

Nieuw bestuurslid

Zoals u weet, zijn wij al heel lang op zoek naar een nieuw bestuurslid zodat de taken wat beter verdeeld kunnen worden. Het bestuur heeft dan ook met gejuich het bericht ontvangen dat Jans Ooms heeft aangegeven weer bestuurslid te willen worden. Jans is in het verleden al 6 jaar voorzitter geweest van onze afdeling en zij heeft ook zitting gehad in het landelijk en provinciaal bestuur. Een vrouw met héél veel ervaring dus. Zo iemand kunnen we goed gebruiken. Bij de jaarvergadering in februari a.s. wordt officieel goedkeuring gevraagd aan onze leden, maar daarop vooruitlopend, gaat Jans vanaf nu al meedraaien met het bestuur.

 

Foto-DVD

Nu ons “fotodrietal” ermee is gestopt, is er gelukkig iemand anders gevonden die onze jaarlijkse foto-dvd wil maken, nl. Cor Broeren (familie van Gerda den Ouden). Wij zullen dan wel zelf voor de “aanvoer” moeten zorgen. Stuur daarom uw foto’s van b.v. onze avonden, activiteiten, interessegroepen en/of commissies, kortom alles wat leuk is i.v.m. Vrouwen van Nu naar Gerda den Ouden. Zij zorgt er dan voor dat Cor ermee aan de gang kan. Vermeld s.v.p. ook even wanneer en waarvan de foto’s genomen zijn.

Per e-mail naar: marinusdenouden@hetnet.nl of als appbericht naar 06 407 91 988.

 

 

 

 

Huisvesting

Eindelijk is er belangrijk en positief nieuws te melden over onze toekomstige huisvesting. De situatie is als volgt:

Per 1 september heeft Stichting Dorpshuis Lekkerkerk (SDL), Amicitia (voorlopig) in bruikleen gekregen van de nieuwe eigenaren, firma de Langen & van den Berg. Dat wil zeggen: de grote zaal en de muziekzaal. Deze zalen kunnen gebruikt worden door verenigingen, clubs, instellingen, particulieren enz.

De bruikleenovereenkomst loopt tot 1 januari 2023, maar wordt elke keer met drie maanden verlengd zolang er niet wordt verbouwd en/of gesloopt. Het ziet er naar uit dat de werkzaamheden niet voor 1 januari 2024 zullen starten. Tot die tijd kan er dus gebruik worden gemaakt van de muziekzaal en de grote zaal.

Daarmee is de continuïteit van onze huisvesting in de toekomst gewaarborgd. 

Stichting Dorpshuis Lekkerkerk is een samenwerkingsverband aangegaan met eetcafé ’t Centrum uit Bergambacht; ook zij zijn per 1 september gestart en zullen uitvoeringen, evenementen, feesten en partijen gaan verzorgen. In de toekomst zal

’t Centrum ook de oude Raadszaal gaan exploiteren; dat wordt hoogstwaarschijnlijk een grand-café.

SDL heeft ook al een (voorlopige) beheerder aangetrokken: Dirk Nomen – ook wel bekend als DJ Dirk.

Hij gaat de komende periode veel regelen.

Verenigingen draaien tijdens hun avonden voornamelijk op vrijwilligers (bij ons is dat nu ook al zo) terwijl eetcafé

’t Centrum zal zorgen voor alle benodigde facititeiten.

Voor concerten, uitvoeringen en evenementen kunnen reserveringen worden gemaakt bij SDL. Eetcafé ’t Centrum zal dan de catering verzorgen.

Iedereen kan op vrijdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur binnenlopen in Amicitia voor informatie over de stand van zaken. Binnenkort wordt er ook een huis-aan-huis folder verspreid met informatie en het is de bedoeling om maandelijks een nieuwsbrief uit te brengen over alle ontwikkelingen..

U ziet dat er heel veel plannen zijn, maar SDL kan dat niet allemaal alleen. Zij zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die hen met deze plannen willen helpen; bv. voor een barcommissie.

Amicitia moet weer een dorpshuis worden voor iedereen en de stichting hanteert dan ook de slogan:

 

OP LEKKERKERK GEBEURT ’T WEER!

Hopelijk gaan veel vrijwilligers hierbij een handje meehelpen.

--------------------------------------------------------------------------

 

EEN NIEUW SEIZOEN: 2022-2023

 

Nu we eindelijk in wat rustiger vaarwater gekomen zijn kunnen wij ons nu concentreren op het nieuwe seizoen. Het bestuur moest nog veel afzeggen en helaas viel ook onze jaarlijkse kerstviering in duigen. Om de pijn wat te verzachten hebben wij bij alle leden thuis een presentje bezorgd wat enorm gewaardeerd werd. Gelukkig konden wij in april dan eindelijk wél ons 75 jarig jubileum vieren. Alle dames, prachtig gekleed, kregen een corsage opgespeld wat de avond een extra feestelijk tintje gaf.

 

En nu dan een nieuw jaarboekje. Het laatste boekje van de hand van Marijke Roodnat. Zij stopt er mee en wil het stokje graag overdragen aan iemand anders dus dames…. zet uw creatieve geest  aan het werk en meld u aan a.u.b.

Het programma voor dit jaar is gevarieerd en bevat naar onze mening een aantal hoogtepunten. O.a. het optreden van Loeki Knol op onze kerstavond en het optreden van de IJsselmannen op onze slotavond! Daarnaast een doe-avond en gaan we heerlijke marsepein maken, verschillende workshops en een aantal lezingen. Afijn, kijkt u zelf maar en verheug u vast op het nieuwe seizoen.

 

Voor wat betreft Amicitia zijn wij nog volop in onderhandeling. Het ziet er naar uit dat we nog even kunnen blijven en uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook vragen wij aandacht voor onze adverteerders en wij willen hen van harte bedanken voor hun financiële steun. Denkt u bij uw aankopen ook eens aan hen!

 

Rest mij u nog een fijne zomer toe te wensen en het bestuur spreekt de wens uit u allen in september weer te zien.

Gerry Stoppelenburg

 

 

 

 

EEN NIEUW SEIZOEN: 2021-2022

Een raar seizoen ligt achter ons. Een seizoen waarin wij niets mochten en konden organiseren. Gelukkig gloort er nu wat licht aan de horizon; zijn de meeste leden nu volledig gevaccineerd en mogen wij weer met (voorlopig) 80 mensen in een zaal.

Op 18 augustus jl. hebben wij een koffieochtend kunnen houden  en die is gelukkig goed bezocht wat duidt op het feit dat wij elkaar weer dolgraag wilden zien en spreken. Om het gemis van de avonden wat te verzachten, hebben wij voor kerst bij al onze leden een lekkere krentenstol bezorgd, vergezeld van een mooi kaartje. In april hebben wij nóg een keer een attentie bezorgd in de vorm van een lief kaartje met een theezakje en een chocolaatje. Maar dit alles is slechts een kleine pleister op de wonde en het bestuur is nu keihard aan het werk om u in het nieuwe seizoen een paar leuke avonden te bezorgen.

Op 21 september willen wij van start gaan en bij wijze van proef willen wij dit doen op de MIDDAG. Nadere informatie leest u verderop in deze combinatie van nieuwsbrief en jaarboekje.

U vindt daar ook de rest van het programma voor seizoen 2021.

Wel is het nog steeds zo dat – mocht u klachten hebben, zoals verkoudheid, hoesten, koorts, of een grieperig gevoel – wij u dringend vragen om dan niet naar deze middag te komen.

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief is nog niet helemaal bekend hoeveel mensen wij mogen ontvangen. Op dit moment zijn dat er nog 80 en moeten wij helaas met inschrijving te werk gaan.

Mocht dit bij de volgende persconferentie wijzigen dan laten wij u dit uiteraard zo snel mogelijk weten. Wij houden ons steeds aan de richtlijnen van het RIVM. Maar… dat neemt niet weg dat het begin er is en dat wij er met z’n allen heel veel zin in hebben.

Wij danken u vanuit de grond van ons hart dat u ons trouw gebleven bent en wij hopen u dan ook in goede gezondheid te mogen begroeten op 21 september a.s.

Het Bestuur

Het Bestuur