Commissies binnen de afdeling

Onze afdeling heeft 5 commissies, waarvan 3 commissies die iets organiseren, soms gezamelijk,maar in de regel kunt u 4 uitstapjes per seizoen maken, 2 uitstapjes in het voorjaar en 2 in het najaar. Let op de uitnodigingen.

Bij opgave voor een excursie verplicht men zich tot het betalen van de deelnamekosten, ook wanneer men zich terugtrekt zonder geldige reden of vergeet om mee te gaan. Excursies van alle commissies vertrekken vanaf het parkeerterrein bij Albert Heijn in Stiens

Kascommissie,

Adoptie commissie,

Reiscommissie en commissie mode en wonen.

Agrarische commissie, optie

Culturele commissie,

P.R.