Bestuur afd.Leeuwarderadeel

Contactpersoon van onze afd. is:

 Froukje Harmse-Visser. Plataanstrjitte13   9051 RB Stiens   tel: 2574131

e-mail: a.harmse@kpnplanet.nl

Bestuursleden van links naar rechts.

Dela Elzinga-de Boer

Froukje Harmse-Visser

Ineke Nicolai-Geerlings

Aeltsje de Groot-Santema

Hennie Faber